5MWbSOm2vMBYvM3C19FM4GjSAyxtLyxRcaLdCGDV

המכירה הסתיימה!

חג שמח!

השנה תשע"ט / 2019
ניתן לבצע מכירת חמץ באינטרנט

מכירת חמץ דרך אירגון ערוץ 2000

המכירה מתקיימת ע"י שליחי אירגון ערוץ 2000
וע"פ כתב ההרשאה של בית הדין

מספר הערות חשובות:
* ניתן למלא את הטופס שלהלן עד יום חמישי י"ג ניסן 18/04/19 בשעה 24:00
* החל מהשעה הנ"ל יועברו הפרטים המלאים להליך המכירה לגוי.
* בכל טופס ניתן למלא פרטי משפחה בית אחד.
* אם אתם מעוניינים למכור חמץ של קרובי משפחה או חמץ שנמצא במקומות אחרים, יש למלא מספר טפסים.
* אם אתם מבצעים מכירת חמץ עבור אדם אחר, יש לקבל את הסכמתו ולמלא את פרטיו המלאים.
* אין צורך לציין היכן יונח החמץ במהלך החג. אך כמובן שבבית עצמו, יש לרכז את החמץ במקומות מסומנים וברורים.
* המכירה מיועדת לתושבי מדינת ישראל בלבד
* למכירת חמץ כהלכתו נא למלא פרטים. השירות בחינם!

מלאו את הפרטים למכירת חמץ: