"המקדש בגביע הקדוש,
יזכה למשוך שפע וברכה לביתו

כבר באותו השבוע!"

גביע השמות הקדושים

גביע הקודש שבורך על ידי גדולי הדור,
שבתוכו חרוטים שמות הקודש על פי
הסדר שנכתב על ידי המקובלים הקדושים,

לפתיחת השפע וקריעת דינים קשים!

"המקדש בגביע הקדוש,
יזכה למשוך שפע וברכה לביתו

כבר באותו השבוע!"

גביע השמות הקדושים

גביע הקודש שבורך על ידי גדולי הדור,
שבתוכו חרוטים שמות הקודש על פי
הסדר שנכתב על ידי המקובלים הקדושים,

לפתיחת השפע וקריעת דינים קשים!

כתוב על גביע קודש זה:
"שכל הזוכה לקדש עליו בשבת,
יזכה למשוך ישועות לבני ביתו,

שפע ומזל

כבר באותו השבוע!"

הזמינו את השפע אל ביתכם! >>

השאירו פרטים, ונציגה תחזור אליכם